Corona huisregels

Het kan gebeuren dat de hondenschool maatregelen moet nemen i.v.m. het corona virus. Als hondenschool vallen wij onder de sector ‘sport en recreatieonderwijs’ wat betekent dat wij dezelfde beperkingen opgelegd krijgen als o.a. sportscholen. Hieronder staan deze omschreven en hoe hier mee omgegaan wordt:

Maatregel: Publiek is niet toegestaan

Wij zijn van mening dat een hond opvoeden door het hele gezin moet gebeuren (m.u.v. (jonge) kinderen). Daarom juichen wij het normaal gesproken toe dat familieleden meekijken bij de lessen en/of meekijken vanaf de zijlijn. Helaas kunnen wij dat niet toestaan wanneer bovenstaande maatregel opgelegd is. Dat betekent dat er 1 begeleider met 1 hond toegestaan is op veld. Er mogen geen mensen op of langs het veld meekijken. Evt. kunnen mensen wel in de auto wachten.

Maatregel: Groepsgrote maximaal 4 personen

Wanneer we i.v.m. het corona virus aan niet meer dan 4 mensen tegelijkertijd mogen lesgeven, zullen wij dit organiseren door zowel de grote van de groepen, als de les duur te halveren. Je krijgt dus gedurende 25 minuten les in groepjes van 4 personen.

Maatregel: Er mag geen les meer gegeven worden op onze locatie:

Wanneer we i.v.m. het corona virus helemaal geen groepslessen meer mogen geven, wordt er overgeschakeld naar online lessen. We doen dit via ‘zoom’. Op deze manier kunnen wij toch blijven begeleiden bij de opvoeding middels het verstrekken van informatie en het beantwoorden van vragen. Ook wordt er elke week ‘huiswerk’ opgegeven en kunnen mensen zichzelf filmen en dit naar de trainer sturen (per app) die hier vervolgens feedback op kan geven. Voor de online lessen maken we veelvuldig gebruik van de hand-out. Hierin staan alle oefeningen stap voor stap uitgewerkt en zijn trainingsvideo’s toegevoegd.

Er wordt geen lesgeld gerestitueerd en lessen kunnen niet in ingehaald worden.

Dit geld voor de puppy, basis, jonge honden prettige huishond cursus.

Voor de gehoorzaamheid en sport & spel lessen geld dat deze worden gestaakt en op een later moment, zo veel mogelijk op dezelfde dag en tijd, weer worden opgepakt. Ook hierbij wordt er geen geld gerestitueerd.